Σκαπιτσαριστά Τοίχου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
Περιγραφή: Πλακίδιο από φυσικό πέτρωμα πωρόλιθο εισαγωγής. Σκαπιτσαριστή επιφάνεια με βουρτσιές. 10εκ χ ελευθερο,  15χελεύθερο,...
31.00€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
Περιγραφή: Πλακίδιο από φυσικό πέτρωμα πωρόλιθο εισαγωγής. Σκαπιτσαριστή επιφάνεια με βουρτσιές 8x22x1 ,10x30x2,...
31.93€
Περιγραφή: Πλακίδιο από φυσικό πέτρωμα πωρόλιθο εισαγωγής. Σκαπιτσαριστή επιφάνεια  20x40x3 Συσκευασία: Ελεύθερα σε...
54.81€
Περιγραφή: Πλακίδιο από φυσικό πέτρωμα πωρόλιθο εισαγωγής. Σκαπιτσαριστή επιφάνεια 20x40x3, 30x50x5 Συσκευασία: Ελεύθερα σε...
55.30€
Περιγραφή: Πλακίδιο από φυσικό πέτρωμα πωρόλιθο εισαγωγής. Σκαπιτσαριστή επιφάνεια 20x40x3, 30x50x5 Συσκευασία: Ελεύθερα σε...
55.30€
Περιγραφή: Πλακίδιο από φυσικό πέτρωμα πωρόλιθο εισαγωγής. Σκαπιτσαριστή επιφάνεια 20x40x3 Συσκευασία: Ελεύθερα σε...
59.77€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
Περιγραφή: Ειδικά τεμάχια γωνίες σκαπιτσαριστές. Διαθέσιμες σε ύψος 8cm, 10cm, 15cm.  Συσκευασία: Ελεύθερα σε παλέτα Μονάδα...
2.36€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
Περιγραφή: Ειδικά τεμάχια γωνίες σκαπιτσαριστές. Διαθέσιμες σε ύψος 8cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm Συσκευασία: Ελεύθερα σε παλέτα Μονάδα...
3.72€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
Περιγραφή: Ειδικά τεμάχια γωνίες σκαπιτσαριστές. Διαθέσιμες σε ύψος 8cm, 10cm, 15cm, 20cm Συσκευασία: Ελεύθερα σε παλέτα Μονάδα...
3.72€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
Περιγραφή: Ειδικά τεμάχια γωνίες σκαπιτσαριστές. Διαθέσιμες σε ύψος 8cm, 10cm, 15cm, 20cm Συσκευασία: Ελεύθερα σε παλέτα Μονάδα...
3.72€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
Περιγραφή: Ειδικά τεμάχια γωνίες σκαπιτσαριστές. Διαθέσιμες σε ύψος 8cm, 10cm, 15cm, 20cm Συσκευασία: Ελεύθερα σε παλέτα Μονάδα...
3.72€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
Περιγραφή: Ειδικά τεμάχια γωνίες σκαπιτσαριστές. Διαθέσιμες σε ύψος 8cm, 10cm, 15cm, 20cm Συσκευασία: Ελεύθερα σε παλέτα Μονάδα...
3.72€
Εμφάνιση 1 ως 12 (από 18 προϊόντα)